Institutul biblic baptist timișoara

„Și ce ai auzit de la mine,…încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.” 2 Timotei 2:2

Sesiunea de înscrieri 2023!

Interviul este sâmbătă,
30 septembrie 2023, la ora 10. 
Înscrieri până în 28 septembrie!

Programul de Studii Biblice Avansate

Institutul Biblic Baptist din Timișoara oferă două programe educaționale pentru cei care doresc să aprofundeze Sfintele Scripturi și să se implice în slujire. 

Primul program, Studii Biblice Avansate, este cu frecvență redusă și se desfășoară pe o perioadă de 2 ani. Cursurile se desfășoară de Luni până Joi între orele 18-21.

Programul de Studii Pastorale

Al doilea program oferit de IBBT, Studii Pastorale este dedicat celor care doresc să se implice în slujire. 

Pentru înscriere candidatul trebuie să fie absolvent al primului program, Studii Biblice Avansate.

Cursurile se desfășoară în regim modular, cinci module pe an a câte o săptămână fiecare.

Cursurile oferite la IBBT:

Evrei

O prezentare expozitivă și sistematică a conținutului și mesajului Epistolei către Evrei. Epistola către evrei este cea de-a 19-a carte a Noului testament, şi este o carte unică prin stilul ei literal inegalabil şi prin conţinutul ei doctrinar. Ea descrie într-un mod unic lucrarea de Mare Preot a Domnului Isus, fiind de fapt singura carte a Noului Testament care tratează acest subiect. Jertfa Domnului Isus este prezentată ca fiind o lucrare ce nu poate fi egalată de nimeni şi de nimic, iar slava lui Hristos străluceşte pe toate paginile ei.

Geneza

Un studiu analitic și teologic al primelor 11 capitole ale cărții Genesa, bazat pe folosirea unei hermeneutici literal-gramaticale, din perspectivă conservatoare. Se concentrează asupra explicării soluțiilor la problemele de interpretare legate de cele patru evenimente majore ale începuturilor: creația, căderea, potopul și Turnul Babel.

Hermeneutică

Un curs al cărui scop este să familiarizeze studentul cu principalele şcoli şi sisteme hermeneutice, și mai ales, să ajute studentul în interpretarea corectă a diferitelor tipuri de pasaje din Scriptură în care găsim figuri de vorbire (de stil), pilde, proorocii, naraţiune, literatură apocaliptică, literatură poetică. Prin acest curs studentul ar trebui să crească în abilitatea de a interpreta Scriptura şi să-şi creeze o deprindere în luarea deciziilor exegetice, cât şi să fie mai bine echipat cu principii și reguli de interpretare corecte, care conduc spre aplicații practice.

Psalmii

O introducere în studiul poeziei biblice în general, cu observarea rolului pe care trăsăturile poeziei biblice îl au în interpretarea psalmilor. Cursul conține o prezentare a diferitelor tipuri de psalmi, cu cel puțin un exemplu de interpretare pentru fiecare categorie în parte. De asemenea, este prezentată o metodă eficientă de lucru, prin care se trece de la analiza textului biblic la prezentarea mesajului unui psalm într-o situație de predicare. Cursul poate fi considerat un popas în camera cântărilor aflată în Templul adevărului.

Introducere în Evanghelii

Cursul de Introducere in Evanghelii este o prezentare succinta a mesajului celor patru evanghelii din Noul Testament. Pentru că nu avem la dispoziție vreo altă mărturie mai temeinică a vieții și învățăturii Mântuitorului decât aceste patru documente, importanța lor în înțelegerea mesajului fundamental al creștinismului nu poate fi niciodată subestimată. Acest curs te va ajuta să înțelegi rolul lor in definirea parametrilor esențiali ai credinței creștine.

Epistola către Romani și Galateni

Cursul Epistola catre Romani și Galateni oferă o incursiune in mesajul a două din cele mai importante epistole scrise de apostolul Pavel. Epistola catre Romania este o introducere in Evanghelia creștină și a implicațiilor acesteia, in timp ce Galateni este apărarea Veștii Bune in fața celor care încearcă sa ii pervertească mesajul cu o altă Evanghelie. Acest curs te va ajuta sa înțelegi că Evanghelia salvatoare trebuie crezută, afirmată, dar și apărată.

Epistole Pastorale

Cursul de Epistole Pastorale introduce studentul in mesajul singurelor cărți din corpusul paulin care au de-a face cu instruirea practica a slujitorilor eclesială cu privire la principiile de slujirea in cadrul bisericii locale.Dacă te pregătești pentru lucrarea creștină, atunci studiul acesta este esențial pentru tine.

Evanghelizare Personală

Curs de Evanghelizare personala. In timp ce exista multe variante de cursuri, care mai de care mai voluminoase pe aceasta tema, am ales un curs concis, practic si care a dat rezultate enorme la aplicare. Cursul acesta are doar 12 prelegeri, a fost scris initial de un pastor din SUA care aplicandu-l a dus o boiserica de la 300 de membri la peste 1.000; a mai pornit de la zero doua bisericii care au depasit cate o mie fiecare. Cursul acesta iti poate imbogati metodele de evanghelizare personala, te poate motiva pentru aceasta slujire si te poate face un bun castigator de suflete pentru Domnul.

Doctrine Biblice

Curs de Doctrine Biblice. In vremile in care traim, ne izbim de multe framantari si confruntari pe linie spirituala de intelegere a adevarului cu privire la Dumnezeu, Domnul Isus, Duhul Sfant, cu privire la starea omului, calea lui Dumnezeu prin Isus Hristos pentru mantuirea lui, nasterea din nou, integrarea acestuia in biserica Sa, pentru sfintirea, cresterea in credinta, slujirea pentru Dumnezeu si pregatirea in asteptarea intalnirii cu Domnul Isus la venirea Sa in vazduh sau la plecarea noastra din aceasta viata. Aceasta temelie de invataturi bazate strict pe Cuvantul lui Dumnezeu este necesara, folositoare si motivatoare pentru fiecare credincios si mai ales pentru cei care sunt chemati sa marturiseasca Adevarul! Un fost student spunea ca Doctrinele Biblice sunt busola cu care te orientezi in orice discutie, marturie sau mai ales pe campul de misiune; nu te lasa sa te ratacesti. In aceasta generatie cand oamenii au parte de un amestec de invataturi adevarate cu altele false, acest curs te va ajuta sa faci diferenta dintre intunerec si lumina, intre falsitate si Adevar.

Elemente distinctive ale Baptiștilor

Cursul de Elemente distinctive ale Baptiștilor este o prezentare succinta a peste patru secole de istorie baptistă din lumea intreaga, precum și a peste 150 de ani de mărturie baptistă in România. Cursul conține o secțiune dedicată principiilor care au definit eclesiologia baptistă de la început pana azi. Acest curs te va ajuta să înțelegi de ce a-ți cunoaște și prețui identitatea confesională este importantă într-o vreme caracterizată de relativism ca cea a noastră.

Compoziție română

Cursul de compoziție română pune laolaltă noțiuni de istoria literaturii române, stilistică şi jurnalistică. Rolul acestor noțiuni este acela de a ne ajuta nu doar să dezvoltăm o cultură generală mai bogată, ci şi de a folosi corect cuvântul, cel mai important vehicol din lucrarea unui predicator. Dezvoltarea unui stil personal în scriere, predare sau predicare ar trebui să fie aspirația fiecărui student care urmează cursurile Institutului Biblic Baptist din Timişoara.

Misiologie

Cursul de misiologie are darul de a-i familiariza pe studenți cu metode tradiționale şi contemporane de evanghelizare. Cursul abordează diferite aspecte practice ale lucrării de evanghelizare, inclusiv alocă un spațiu generos procesului de plantare şi creştere a noilor biserici. El ne ajută să fim relevanți într-o societate tot mai secularizată şi tot mai fărâmițată din punct de vedere religios.

Metode de Studiu Biblic

Studiul Biblic ar trebui să fie preocuparea oricărui credincios, fiindcă numai prin el se realizează o creștere spirituală normală. Fără Cuvântul lui Dumnezeu nu putem înțelege cum trebuie să fie relația noastră cu Creatorul și Susținătorul nostru, și nici n-am putea avea vre-o doctrină pe baza cărei să ne călăuzim viața. Domnul Isus spunea saducheilor: „Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu!” (Matei 22:29). Fără această sursă minunată de cunoaștere a lui Dumnezeu și a voii Sale, nu am putea să rămânem statornici pe Calea dorită de Dumnezeu.

Apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie una serioasă, determinată de dorința de a-i cunoaște conținutul și de a-l împlini (a-l aplica în viața de zi cu zi). Totuși uneori, și cei mai serioși credincioși, întâmpină probleme în înțelegerea exactă a voii divine prezentate în Cuvânt, și fără o călăuzire adecvată a cuiva care a studiat Cuvântul, nu poate ajunge la o înțelegere deplină. Dar oare, de ce să preferăm să depindem de alții în viața de credință, când putem cerceta noi înșine Cuvântul divin? Cursul de față, are menirea de a oferi câteva Metode de Studiu Biblic celui care dorește să petreacă timp în galeria frumuseților de nedescris ale Cuvântului lui Dumnezeu, echipându-l pentru o abordare adecvată a Scripturilor.

Noul Testament

Noul Testament este cartea de căpătâi a creștinului, care-i guvernează întreaga existență. Studiind cadrul general al fiecărei cărți, cât și imaginea fiecărei cărți în ansamblu, credinciosul primește o perspectivă corectă, amplă și holistică a adevărului Scripturii, pe care apoi îl poate aplica fără teamă în viață. De asemenea, va ști unde să găsească ajutor „la vreme de nevoie” ca să să-și mențină echilibrul și direcția spre portul veșniciei.

Pentru un studiu real, este important a înțelege dezvoltarea Noului Testament și cronologia lui, cât și intenția de scriere a fiecărei cărți în parte. Astfel, studiul de față, intenționează a creiona un cadrul general al scrierii Noului Testament și a prezenta succint specificul fiecărei cărți care este întâlnită în el, pentru ca cel care studiază Noul Testament să fie familiarizat cu conținutul lui, și să acorde atenție sporită aspectelor lui esențiale.

Vechiul Testament

Vechiul Testament este cartea de căpătâi a trei mari religii: mozaică, islamică și creștină. Studiul acestei cărții aruncă o lumină asupra planului lui Dumnezeu din veșnicii cu omul și fascinează cititorul prin modul în care Dumnezeu a decis să se reveleze omenirii. Dumnezeul cel Viu (Adevărat) este singurul Dumnezeu, care are toată puterea și guvernează întreaga existență. Acest lucru nu trebuie să-l știe doar Israel, ci întreaga omenire!

Vechiul Testament este fundamentul relației cu Dumnezeu și de aceea consider absolut vital acest studiu pentru fiecare credincios, întrucât aici întâlnim pentru a înțelege starea inițială a părtășiei omului cu Dumnezeu, căderea din grația divină și nevoia de mântuire și Mântuitor. De asemenea, Vechiul Testament ne oferă imagini practice de viață și conduită ca și copii ai lui Dumnezeu, prin clișeele de istorie ale poporului ales. Chiar dacă împrejurările, cultura și gradul revelației diferă, principiile sunt perfect aplicabile, iar istoria poporului ales este mijloc de revelați și învățătură pentru Biserica lui Hristos (1 Corinteni 10:6). Înțelegând revelația progresivă și stăpânind conținutul Vechiului Testament, studentul va fi capabil să se orienteze în spațiul teologic al Scripturilor, identificând teologia biblică a momentului și aplicând astfel întotdeauna o hermeneutică potrivită textului (care ține cont nu numai de tipul de literatură, ci și de încadrarea conținutului scriptural în timpul și spațiul biblic).

Fără a diminua în vreun fel valoarea textului sacru brut al Scripturilor, consider imperios necesar (mai ales pentru cei care sunt la începutul vieții de credință) un îndrumător în tainele Scripturii și sper că acest curs va arunca un licăr de lumină care să ajute studentul să descifreze tainele Scripturilor Vechiului Testament, și în același timp să fie și o provocare autentică de a studia mai în profunzime Cuvântul lui Dumnezeu!

Homiletică
Teologie Pastorală
Cărțile Bibliei
Istoria Baptiștilor
Muzică
Elemente de Limbă Română

27 ani de excelență

Institutul Biblic Baptist Timișoara a luat ființă în anul 1994 la inițiativa fratelui Don Kyer, fondator și președinte al organizației Frontline Fellowship din Statele Unite. Această inițiativă a avut loc în colaborare cu Pastorii și Bisericile Baptiste din Comunitatea Baptistă Timișoara.

Scopul Institutului este acela de a echipa credincioșii, pentru a putea sluji eficient ca plantatori de Biserici, lucrători, păstori, evangheliști,  misionari,  lideri de tineret, învăţători de şcoală duminicală, şi învăţătoare pentru lucrarea cu copiii

Cum poţi să devii student la IBBT?

Te rugăm să ne trimiţi până în data de 28 septembrie 2023
următoarele documente completate:
Formular de înscriere și Recomandare
pe adresa office@ibbt.ro

PENTRU DETALII, NE POȚI CONTACTA LA TELEFON
Daniel Țuț, coordonator IBBT – 0741627009
Simona Brînda, secretară IBBT – 0744543259

ALEGE IBBT

De ce să studiezi la IBBT?

Z

Vrei să cunoști mai mult despre Dumnezeu?

Z

Ești pasionat de studiul Scripturii?

Z

Vrei să înveți cum să pregătești o predică?

Z

Vrei să te implici mai eficient în Biserica ta?

Z

Vrei să devii misionar?

Am învăţat în această şcoală să-L cunosc pe Dumnezeu şi să câştig oameni pentru Hristos.

 Emanuel Taţian

Institutul este un centru de pregătire în care predau pastori cu experienţă.

 Viorel Hoca

Pot spune că cei mai frumoşi ani ai vieţii i-am petrecut in această şcoală.

 Adrian Havrişciuc

La această şcoală Dumnezeu m-a ascuns in El, m-a crescut, m-a îmbogăţit, mi-a dezvoltat caracterul, pentru a fi de folos Lui şi Împărăţiei Sale.

 Ştefan Cîrpaci

Relaţiile binecuvântate dintre profesori şi studenţi fac procesul de învăţare o experienţă unică şi binecuvântată.

 Andrija Vince (Serbia)

ALEGE IBBT

Ce credem noi?

Noi credem că Biblia este infailibilă şi inerantă, inspirată de Dumnezeu şi este singura regulă de credinţă şi practică.

Noi credem că Dumnezeu există in trei persoane:Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, toţi trei egali în natura şi atributele Lor.

Noi credem în suferinţele şi moartea Domnului Isus Hristos, învierea Sa din morţi şi revenirea Sa iminentă, personală, înainte de mia de ani pentru a-şi lua Biserica.

Noi credem că suntem salvaţi prin harul divin, prin credinţa în moartea substitutivă a Domnului Isus Hristos. Salvarea are de a face cu pedeapsa păcatului (justificarea), puterea păcatului (sfinţirea) şi prezenţa păcatului (glorificarea).

Noi credem în persoana şi lucrarea Duhului Sfânt prin care suntem convinşi de păcat, născuţi din nou, botezaţi în Hristos şi echipaţi pentru lucrare.

Noi credem că omul a fost creat nevinovat, dar prin căderea în păcat toţi oamenii sunt pierduţi şi au nevoie de salvare.

Noi credem că Biserica locală este compusă din credincioşi născuţi din nou, botezaţi pe baza marturisirii credinţei lor, condusă de Domnul Isus cu scopul glorificării lui Dumnezeu, evanghelizării celor pierduţi, instruirii celor salvaţi şi trimiterea de lucrători.

Noi credem în autonomia Bisericii locale şi, de aceea, ne disociem de orice demers ecumenic nebiblic.

ALEGE IBBT

Profesori

Ilie Tinco

Ilie Tinco

Profesor

Ionel Tuțac

Ionel Tuțac

Profesor

Marius Birgean

Marius Birgean

Profesor

Eugen Goldiș

Eugen Goldiș

Profesor

David Nicola

David Nicola

Profesor

Gelu Păcurar

Gelu Păcurar

Profesor

Marcel Țepeneu

Marcel Țepeneu

Profesor

ALEGE IBBT

Personal

Donald Kyer

Donald Kyer

Fondator

William Fortner

William Fortner

Președinte

Mike Allen

Mike Allen

Vicepreședinte

Daniel Țuț

Daniel Țuț

Coordonator

Simona Brînda

Simona Brînda

Secretară

Dani Filip

Dani Filip

Translator

Contact

Cum ne puteți găsi

Pentru orice detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați

TELEFOANE

0741627009 – Daniel Țuț, coordonator IBBT

0744543259 – Simona Brînda, secretară

PROGRAM

L-J: 18:00-21:00
S-D: ÎNCHIS

VIZITAȚI-NE

Strada căpitan dan, nr 20

timișoara, 300402

timiș, românia

 

Share This